wc-istuin

Kodin käytetyimmän istuimen on oltava toimiva. Muotoilun on yhdistettävä helppo puhtaanapito. Huuhtelupainikkeesta, vesimäärään on säästettävissä ympäristöä
ja energian kulutusta huomioiden.
Westerbergs | PL 514, 00101 Helsinki, Suomi Tel. 0207 43 5000 | Fax: 0207 43 5000 | E-post: info@westerbergs.fi
Our company has an AA rating, which signifies high creditworthiness according to the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database.